Spolek Luční kvítka byl založen za účelem sdružování rodin na sedlčansku, které chtějí smysluplně trávit čas se svými dětmi, snaží se podporovat respekt k přirozenému vývoji dětí a svobodě ve vzdělávání. Spolek pořádá komunitní akce i pro zájemce z řad širší veřejnosti.

Učení bez vnitřní motivace dítěte, širších souvislostí a vzájemného respektu nám nedává moc smysl. Věříme svým dětem a jejich potenciálu k sebeutváření se, jehož podoba i čas nemusí korespondovat s očekáváními dospělých. Jako dospělí chceme dětem zajistit přirozené věkově smíšené prostředí, na jehož pravidlech se spolupodílejí. Vnímáme se jako součást přírody a jde nám o prohloubení vztahu.

Spolek podnítil vznik komunitní Montessori školičky pro děti od 3 do 6 let a domškoly.

Aktuálně spolek připravuje revitalizaci parku na Novoměstském náměstí v Sedlčanech ve spolupráci s odbornou poradkyní na přírodní zahrady a permakulturní prostory Kozou v petrželi. Rádi bychom se s naším projektem Zalej alej ucházeli o grant Zelené oázy od Nadace Partnerství. Se souhlasem města jsme začali svépomocí s úpravami parku už na jaře tohoto roku. Děkujeme všem, kdo nám při nich jakkoliv pomáhali.

V rámci revitalizace parčíku hledáme sponzory na novou herní sestavu, protože ta původní už dosloužila. Děkujeme rodině Jánských za věnování původní sestavy do veřejného prostoru. Díky ní parčík ožil dětmi. Budeme moc rádi, pokud nás v naší snaze o zachování venkovního herního prostoru pro děti jakkoliv podpoříte.

Akce pro veřejnost

Některé probíhají pravidelně v návaznosti na komunitní školičku, jiné jsou nárazové a reflektují roční období (např. Svatomartinské lampionování u hězdárny, hrabání listí v parku, masopustní bobování...)

Nejbližší akce

 • "Den Země", v neděli 23. 4. 2023 od 14:30 v parku na Novoměstském náměstí v Sedlčanech. Bližší informace naleznete na plakátku.
 • Masopustní obchůzka kolem parčíku, 17. 2. 2023 po 14hod v parčíku.
 • Tříkrálové koledování kolem parčíku, 6. 1. 2023 od 14 hod v parčíku.
 • "Den Země", v neděli 24. 4. 2022 od 14:30 v parku na Novoměstském náměstí v Sedlčanech. Bližší informace naleznete na plakátku.
 • Zveme všechny 2. 4. 2022 od 14:30 na sousedské "SÁZECÍ ODPOLEDNE" stromků a keříků v parčíku na Novoměstském nám. v Sedlčanech.

  Zkusíte s námi vytvořit i "oblázkoviště"pro děti?

  Dětské i dospělácké nářadí s sebou, včetně pytlíku malých oblázků.... sazeniček keříků.... :-)
 • "Dovádění s Masopustem", 1. 3. 2022 od 13:15 v parčíku na Novoměstském náměstí v Sedlčanech. Jakékoliv masky a převleky vítány.
 • První společné sázení keříků v parčíku na Novoměstském náměstí proběhne 2. 3. 2022 od 13:30. Dětské rýče, lopatky, hrábě apod. s sebou.

Kontakt

info@lucnikvitka.cz
Bankovní spojení: 2002089570 / 2010

Zakládající členové spolku

Bardová Andrea
Hanzelková Jana – domškoláci
Housková Helena - školička
Klauserová Barbora – předsedkyně spolku, domškoláci
Pištěková Kateřina – angličtina
Přívarová Lenka